Logo CrazyGames.com
Đã phát hiện bộ điều khiển
Khám phá các trò chơi tương thích với bộ điều khiển của chúng tôi

Doodle God Blitz

Xếp hạng:
9,1
(8.158 phiếu bầu)
Phát hành:
tháng 10 năm 2017
Công nghệ:
HTML5
nền tảng:
Browser (desktop, mobile, tablet), App Store(iOS, Android)
phân loại:
trang Wiki:

Doodle God Blitz features over 100 new elements and missions, a colorful planet full of elements, and new modes with artifacts, quests, and puzzles. It also has new episodes such as the modern age, technology, and the World of Magic.

Once more you can feel the power of creation in your own hands! Mix and match different combinations of wind, fire, earth, and air to build up an entire universe! Of course, the universe was not created in a single day so you will have to work your way up from a simple microorganism all the way up to animals, storms, tools, and even armies. Unleash your inner god with Doodle God Blitz!

Platforms

This game now uses HTML5. You can play it using desktop and mobile browsers, as well as through mobile apps for both Android and iOS.

Developer

Doodle God Blitz is developed by JoyBits.

Release Date

April 2015 Translation:

Doodle God Blitz mang đến hơn 100 yếu tố và nhiệm vụ mới, một hành tinh đầy màu sắc và các chế độ mới với hiện vật, nhiệm vụ và câu đố. Nó cũng có các tập mới như thời đại hiện đại, công nghệ và Thế giới phép thuật.

Một lần nữa bạn có thể cảm nhận được sức mạnh của sự sáng tạo trong chính đôi tay của mình! Kết hợp các yếu tố gió, lửa, đất và không khí với nhau để xây dựng cả một vũ trụ! Tất nhiên, vũ trụ không được tạo ra trong một ngày nên bạn cần làm việc từ vi sinh vật đơn giản cho đến động vật, cơn bão, công cụ và thậm chí quân đội. Hãy phóng thích bản thân với Doodle God Blitz!

Nền tảng

Trò chơi này hiện đã sử dụng HTML5. Bạn có thể chơi nó thông qua trình duyệt trên máy tính và điện thoại di động, cũng như qua các ứng dụng di động trên cả Android và iOS.

Nhà phát triển

Doodle God Blitz được phát triển bởi JoyBits.

Ngày phát hành

Tháng 4 năm 2015
Quảng cáo
Apple Store LogoGoogle Play Logo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo