Logo CrazyGames.com
1.691
xếp hạng
9,2

Ngày phát hành

tháng 11 2022

Nhà phát triển

SeethingSwarm đã phát triển Earth Taken 2.

Nền tảng

Trình duyệt web

Quảng cáo

Các trò chơi khác trong sê-ri này

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo