Logo CrazyGames.com
3.064
xếp hạng
9,2

Ngày phát hành

tháng 2 2022

Nhà phát triển

Barbarian Games đã phát triển trò chơi này.

Nền tảng

Trình duyệt web

Quảng cáo

Các trò chơi khác trong sê-ri này

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo