Logo CrazyGames.com

The Dead Walkers

Xếp hạng:
8,7
(463 phiếu bầu)
nhà phát triển:
Tinni Games
Phát hành:
tháng 10 năm 2021
Công nghệ:
HTML5 (Unity WebGL)
Nền tảng:
Browser (desktop-only)

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo