Logo CrazyGames.com

Zombies Can't Jump

Xếp hạng:
8,9
(4.466 phiếu bầu)
nhà phát triển:
Okijin Games
Phát hành:
tháng 1 năm 2016
Công nghệ:
HTML5
Nền tảng:
Browser (desktop, mobile, tablet)

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo