Logo CrazyGames.com

Trò chơi nhấp chuột

Giải trí với vô số trò chơi chỉ sử dụng một nút trực tuyến thú vị lấy cảm hứng từ Cookie Clicker và Adventure Capitalist. Các trò chơi chỉ sử dụng một nút này bao gồm các trò chơi gia tăng và nhàn rỗi.