Logo CrazyGames.com

AritMazeTic

Xếp hạng:
9,2
(797 phiếu bầu)
nhà phát triển:
Next Door Gamedev
Phát hành:
tháng 12 năm 2020
Công nghệ:
HTML5 (Unity WebGL)
Nền tảng:
Browser (desktop, mobile, tablet)

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo