Logo CrazyGames.com

Civilization Clicker

Xếp hạng:
6,5
(591 phiếu bầu)
Phát hành:
tháng 5 năm 2014
Công nghệ:
HTML5
Nền tảng:
Browser (desktop-only)

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo