Logo CrazyGames.com
3.636
xếp hạng
8,9

Ngày phát hành

tháng 5 2022

Nhà phát triển

Paul Preece đã phát triển trò chơi này.

Nền tảng

Trình duyệt web

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo