Logo CrazyGames.com

Maze Worlds

Xếp hạng:
8,8
(3.786 phiếu bầu)
nhà phát triển:
PlayWorks Digital
Phát hành:
tháng 7 năm 2022
Công nghệ:
HTML5
Nền tảng:
Browser (desktop-only)

Ngày phát hành

tháng 7 2022

Nhà phát triển

PlayWorks Digital đã phát triển trò chơi này.

Nền tảng

Trình duyệt web

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo