Logo CrazyGames.com
Đã phát hiện bộ điều khiển
Khám phá các trò chơi tương thích với bộ điều khiển của chúng tôi

Merge the Numbers

Xếp hạng:
8,2
(8.167 phiếu bầu)
Phát hành:
tháng 3 năm 2020
Công nghệ:
HTML5
Nền tảng:
Browser (desktop, mobile, tablet)

Hợp nhất các số là một trò chơi logic dựa trên việc kết nối các số. Hợp nhất các số và đạt được điểm cao nhất!

Ngày phát hành

Tháng 3 năm 2020

Nhà phát triển

Eagle Games đã tạo ra trò chơi Hợp nhất các số.

Nền tảng

Trình duyệt web (desktop và di động)
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo