Logo CrazyGames.com
Đã phát hiện bộ điều khiển
Khám phá các trò chơi tương thích với bộ điều khiển của chúng tôi

Scale of the Universe 2

Xếp hạng:
9,1
(6.208 phiếu bầu)
Công nghệ:
Flash (emulated)
Nền tảng:
Browser (desktop, mobile, tablet)

Quy mô của Vũ trụ 2 là một trò chơi giáo dục, trong đó bạn được hiển thị kích thước của những thứ khác nhau trong vũ trụ của chúng ta so với những thứ khác. Trượt qua những vật thể lớn nhất mà vũ trụ chúng ta cung cấp, hoặc những vật thể nhỏ nhất tồn tại trong vũ trụ đã biết. Có rất nhiều điều để khám phá trong trò chơi này, và bạn có thể nhấp vào mỗi đối tượng để tìm hiểu thêm thông tin về đối tượng đó cụ thể.

Nhà phát triển

Quy mô của Vũ trụ 2 được phát triển bởi Cary và Michael Huang.

Nền tảng

Trình duyệt web (desktop và mobile)

Quảng cáo

Các trò chơi khác trong sê-ri này

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo