Logo CrazyGames.com
Đã phát hiện bộ điều khiển
Khám phá các trò chơi tương thích với bộ điều khiển của chúng tôi

Yummy Super Pizza

Xếp hạng:
8,6
(13.131 phiếu bầu)
nhà phát triển:
Go Panda Games
Phát hành:
tháng 7 năm 2021
Công nghệ:
HTML5
Nền tảng:
Browser (desktop, mobile, tablet)

Yummy Super Pizza is a delightful cooking game that allows you to create mouthwatering pizzas. Experience the joy of pizza-making like never before! In this game, you can add the dough ingredients, cook the sauce, add a variety of toppings, and bake it to perfection. The best part is serving the pizza to your customers, so make sure to be quick and not keep them waiting!

If you enjoy making pizzas in this game, you should also try making waffle ice cream and burgers.

Ngày Phát Hành

Tháng 7 năm 2021

Nhà Phát Triển

Trò chơi này được tạo bởi Go Panda Games.

Nền Tảng

Trình duyệt web (máy tính và di động)

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo