Logo CrazyGames.com
Đã phát hiện bộ điều khiển
Khám phá các trò chơi tương thích với bộ điều khiển của chúng tôi

Trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất

Chọn vũ khí yêu thích của bạn và tham gia vào các trận chiến trực tuyến đầy gay cấn trong các trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất của chúng tôi. Bạn có thể sắp xếp các trò chơi này theo thứ tự hàng đầu, mới và được chơi nhiều nhất bằng cách sử dụng bộ lọc.

Minigun Mushrooms
Minigun Mushrooms
Stellar Shooters
Stellar Shooters
Space Combat
Space Combat
Crazy Pixel Shooters
Crazy Pixel Shooters
Crazy Pixel Apocalypse 2
Crazy Pixel Apocalypse 2
Hexagon Octagon
Hexagon Octagon
Maze Shooter
Maze Shooter
Crazy Bots
Crazy Bots
Galactic Force: Alien Survival
Galactic Force: Alien Survival
The Range 3D
The Range 3D
Retro Shooter
Retro Shooter
Realistic Zombie Survival Warfare
Realistic Zombie Survival Warfare
Machine Gun Gardener
Machine Gun Gardener
Heavy Combat: Zombies
Heavy Combat: Zombies
Crazy Galactic Arena Multiplayer
Crazy Galactic Arena Multiplayer
ShooterZ
ShooterZ
Masked Forces: Halloween Survival
Masked Forces: Halloween Survival
Masked Forces 3
Masked Forces 3
Crazy Toon Forces
Crazy Toon Forces
Crazy Pixel Gun Apocalypse 4
Crazy Pixel Gun Apocalypse 4
Zombie Survival Ultimate
Zombie Survival Ultimate
Infection Z
Infection Z
Slenderman Must Die: Underground Bunker
Slenderman Must Die: Underground Bunker
Sure Shot
Sure Shot
Crazy Shooters
Crazy Shooters
Grendel: Fiend From Hell
Grendel: Fiend From Hell
Monster Christmas Terror
Monster Christmas Terror
Gulag
Gulag
Deathmatch Combat
Deathmatch Combat
Lost Alone: Zombie Land
Lost Alone: Zombie Land
Gorescript
Gorescript
Dead Mine CG: Prologue
Dead Mine CG: Prologue
UFO Alien Wars
UFO Alien Wars
Arcane Mayhem: Capture the Cape
Arcane Mayhem: Capture the Cape
Resident Zombies: Horror Shooter
Resident Zombies: Horror Shooter
Planet Jumper
Planet Jumper
Zombie Attack
Zombie Attack
The Final Countdown
The Final Countdown
You Are Being Watched
You Are Being Watched
Slendrina Must Die: The Forest
Slendrina Must Die: The Forest
Zombie Hazard
Zombie Hazard
Caged Forest
Caged Forest
Deads on the Road
Deads on the Road
Project: Counter Assault Online
Project: Counter Assault Online
Slenderman Must Die: Silent Streets
Slenderman Must Die: Silent Streets
House of Celestina: Chapter Two
House of Celestina: Chapter Two
Shoot Your Nightmare: The Beginning
Shoot Your Nightmare: The Beginning
All of Zhem: Escape Zombie Island
All of Zhem: Escape Zombie Island
Rails Shooter Fantasy Shooting Game
Rails Shooter Fantasy Shooting Game
Against Zombies
Against Zombies
The Dawn of Slenderman
The Dawn of Slenderman
Pandemic
Pandemic
Pixel Police Gun
Pixel Police Gun
Sniper Strike
Sniper Strike
Backwoods
Backwoods
Xtreme Paintball Wars
Xtreme Paintball Wars
Slenderman Must Die: Abandoned Graveyard
Slenderman Must Die: Abandoned Graveyard
Slenderman Must Die: Sanatorium 2021
Slenderman Must Die: Sanatorium 2021
Office Horror Story
Office Horror Story
Slendrina Must Die: The School
Slendrina Must Die: The School
Silent Insanity P.T. - Psychological Trauma
Silent Insanity P.T. - Psychological Trauma
Jeff the Killer vs Slendrina
Jeff the Killer vs Slendrina
Slendrina Must Die: The House
Slendrina Must Die: The House
Portal Of Doom: Undead Rising
Portal Of Doom: Undead Rising
Shoot Your Nightmare: Halloween Special
Shoot Your Nightmare: Halloween Special
Wendigo: The Evil That Devours
Wendigo: The Evil That Devours
ZombieCraft.io
ZombieCraft.io
Deep Space Horror: Outpost
Deep Space Horror: Outpost
Jeff The Killer: Lost in the Nightmare
Jeff The Killer: Lost in the Nightmare
Residence of Evil
Residence of Evil

Những trò chơi phổ biến