Logo CrazyGames.com
Đã phát hiện bộ điều khiển
Khám phá các trò chơi tương thích với bộ điều khiển của chúng tôi

Trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất

Chọn vũ khí yêu thích của bạn và tham gia vào các trận chiến trực tuyến đầy gay cấn trong các trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất của chúng tôi. Bạn có thể sắp xếp các trò chơi này theo thứ tự hàng đầu, mới và được chơi nhiều nhất bằng cách sử dụng bộ lọc.

Hunter and Props
Hunter and Props
Arcane Mayhem: Capture the Cape
Arcane Mayhem: Capture the Cape
The Final Countdown
The Final Countdown
Crazy Wars
Crazy Wars
Crazy Pixel Gun Apocalypse 4
Crazy Pixel Gun Apocalypse 4
Caged Forest
Caged Forest
Hexagon Octagon
Hexagon Octagon
Crazy Bots
Crazy Bots
Maze Shooter
Maze Shooter
UFO Alien Wars
UFO Alien Wars
Murderer
Murderer
Gulag
Gulag
Rails Shooter Fantasy Shooting Game
Rails Shooter Fantasy Shooting Game
Crazy Combat
Crazy Combat
Planet Jumper
Planet Jumper
Gorescript
Gorescript
Zombies Shooter
Zombies Shooter
Grendel: Fiend From Hell
Grendel: Fiend From Hell
Zombie Attack
Zombie Attack
Wild Forest Hunter
Wild Forest Hunter
Lost Alone: Zombie Land
Lost Alone: Zombie Land
Zombie Hazard
Zombie Hazard
Sniper Shooting
Sniper Shooting
Dead Mine CG: Prologue
Dead Mine CG: Prologue
Zombie Survival Ultimate
Zombie Survival Ultimate
Deads on the Road
Deads on the Road
Resident Zombies: Horror Shooter
Resident Zombies: Horror Shooter
All of Zhem: Escape Zombie Island
All of Zhem: Escape Zombie Island
ShooterZ
ShooterZ
Infection Z
Infection Z
Shoot Your Nightmare: The Beginning
Shoot Your Nightmare: The Beginning
Pandemic
Pandemic
House of Celestina: Chapter Two
House of Celestina: Chapter Two
Project: Counter Assault Online
Project: Counter Assault Online
Pixel Police Gun
Pixel Police Gun
Slendrina Must Die: The House
Slendrina Must Die: The House
Shoot Your Nightmare: Halloween Special
Shoot Your Nightmare: Halloween Special
Slenderman Must Die: Sanatorium 2021
Slenderman Must Die: Sanatorium 2021
Slendrina Must Die: The Forest
Slendrina Must Die: The Forest
GunsBytes.io
GunsBytes.io
Flashpoint
Flashpoint
Wendigo: The Evil That Devours
Wendigo: The Evil That Devours
Deep Space Horror: Outpost
Deep Space Horror: Outpost
Against Zombies
Against Zombies
You Are Being Watched
You Are Being Watched
Slenderman Must Die: Silent Streets
Slenderman Must Die: Silent Streets
Deadly Space Stories: A.I. Gone Bad
Deadly Space Stories: A.I. Gone Bad
SuperHot
SuperHot
Backwoods
Backwoods
Slenderman Must Die: Underground Bunker
Slenderman Must Die: Underground Bunker
Monster Christmas Terror
Monster Christmas Terror
Jeff the Killer vs Slendrina
Jeff the Killer vs Slendrina
Silent Insanity P.T. - Psychological Trauma
Silent Insanity P.T. - Psychological Trauma
ZombieCraft.io
ZombieCraft.io
The Undisputables Online Multiplayer
The Undisputables Online Multiplayer
Sniper Strike
Sniper Strike
The Dawn of Slenderman
The Dawn of Slenderman
Jeff The Killer: Lost in the Nightmare
Jeff The Killer: Lost in the Nightmare
Office Horror Story
Office Horror Story
Slenderman Must Die: Abandoned Graveyard
Slenderman Must Die: Abandoned Graveyard
Slendrina Must Die: The School
Slendrina Must Die: The School
Slender Clown: Be Afraid of It!
Slender Clown: Be Afraid of It!
Jeff the Killer: Horrendous Smile
Jeff the Killer: Horrendous Smile
Blocky Combat SWAT
Blocky Combat SWAT
Portal Of Doom: Undead Rising
Portal Of Doom: Undead Rising
While We Sleep: Slendrina Is Here
While We Sleep: Slendrina Is Here
Brutal Bunnyhop
Brutal Bunnyhop
Xtreme Paintball Wars
Xtreme Paintball Wars
Crazy Combat Blocky Strike
Crazy Combat Blocky Strike
The Cursed Statue
The Cursed Statue