Logo CrazyGames.com
Đã phát hiện bộ điều khiển
Khám phá các trò chơi tương thích với bộ điều khiển của chúng tôi

Trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất

Chọn vũ khí yêu thích của bạn và tham gia vào các trận chiến trực tuyến đầy gay cấn trong các trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất của chúng tôi. Bạn có thể sắp xếp các trò chơi này theo thứ tự hàng đầu, mới và được chơi nhiều nhất bằng cách sử dụng bộ lọc.

Assault Zone
Assault Zone
Slendrina Must Die: The House
Slendrina Must Die: The House
Residence of Evil
Residence of Evil
Extreme Battle Pixel Royale
Extreme Battle Pixel Royale
Slender Clown: Be Afraid of It!
Slender Clown: Be Afraid of It!
Critical Strike: Global Ops
Critical Strike: Global Ops
Lost Alone: Zombie Land
Lost Alone: Zombie Land
Jeff The Killer: Lost in the Nightmare
Jeff The Killer: Lost in the Nightmare
Cemetery Warrior 4
Cemetery Warrior 4
Slenderman Must Die: Abandoned Graveyard
Slenderman Must Die: Abandoned Graveyard
Wendigo: The Evil That Devours
Wendigo: The Evil That Devours
Trapped In Hell: Murder House
Trapped In Hell: Murder House
Battle Area
Battle Area
Repuls.io
Repuls.io
Jeff the Killer vs Slendrina
Jeff the Killer vs Slendrina
Portal Of Doom: Undead Rising
Portal Of Doom: Undead Rising
While We Sleep: Slendrina Is Here
While We Sleep: Slendrina Is Here
Critical Strike Zero
Critical Strike Zero
Crazy Pixel Apocalypse
Crazy Pixel Apocalypse
C-Virus Game: Outbreak
C-Virus Game: Outbreak
Bullet Fury
Bullet Fury
Silent Insanity P.T. - Psychological Trauma
Silent Insanity P.T. - Psychological Trauma
Crazy ShootFactory
Crazy ShootFactory
Jeff the Killer: Horrendous Smile
Jeff the Killer: Horrendous Smile
Critical Strike: Portable
Critical Strike: Portable
Galaxy Fight Multiplayer
Galaxy Fight Multiplayer
Deadly Space Stories: A.I. Gone Bad
Deadly Space Stories: A.I. Gone Bad
Multigun Arena Shooter
Multigun Arena Shooter
MultiArena
MultiArena
Warfare Area 2
Warfare Area 2
Run Zombie, Run
Run Zombie, Run
Crazy ShootFactory II
Crazy ShootFactory II
Spacecraft II
Spacecraft II
Galactic: First-Person
Galactic: First-Person
Craftnite.io
Craftnite.io
Sure Shot
Sure Shot
Masked Forces Crazy Mode
Masked Forces Crazy Mode
Rebel Forces
Rebel Forces
Galactic: First-Person 2
Galactic: First-Person 2
Crazy Assault
Crazy Assault
Revenge of the Pixelman
Revenge of the Pixelman
Pixel Gun Apocalypse 2
Pixel Gun Apocalypse 2
Pixel Toonfare 3D
Pixel Toonfare 3D
Masked Forces: Zombie Survival
Masked Forces: Zombie Survival
Murder The Homicidal Liu - Into Damnation
Murder The Homicidal Liu - Into Damnation
Blocky Combat SWAT Edge
Blocky Combat SWAT Edge
Zombie Mayhem Online
Zombie Mayhem Online
SpaceGuard.io
SpaceGuard.io
Masked Forces 3: Zombie Survival
Masked Forces 3: Zombie Survival
Modern Blocky Paint
Modern Blocky Paint
Heavy Combat
Heavy Combat
Crazy Toon Forces
Crazy Toon Forces
Block Pixel Gun Apocalypse 3
Block Pixel Gun Apocalypse 3
Combat Pixel Arena 3D: Infinity
Combat Pixel Arena 3D: Infinity
Battle S.W.A.T vs Mercenary
Battle S.W.A.T vs Mercenary
Slendrina Must Die: The Cellar
Slendrina Must Die: The Cellar
Heavy Combat: Zombies
Heavy Combat: Zombies
Stellar Shooters
Stellar Shooters
Wasteland Shooters
Wasteland Shooters
Paintball Fun 3D Pixel
Paintball Fun 3D Pixel
Crazy Pixel Shooters
Crazy Pixel Shooters
Galactic Force: Alien Survival
Galactic Force: Alien Survival
Crazy Royale Battleground
Crazy Royale Battleground
Blocky Combat SWAT: Offline
Blocky Combat SWAT: Offline
Space Combat
Space Combat
Pixelar: Vehicle Wars
Pixelar: Vehicle Wars
Blocky Combat SWAT
Blocky Combat SWAT
Masked Forces 3
Masked Forces 3
Pixel Gun Warfare
Pixel Gun Warfare
Masked Forces: Halloween Survival
Masked Forces: Halloween Survival